Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 617 
  muži 311
  ženy 306
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 102
 • Produktívny vek (15-54) ženy 176
 • Produktívny vek (15-59) muži 207
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 132
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -10
  • muži -3
  • ženy -7

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika