• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
ciernalehota

Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Čierna Lehota - Súčasnosť obce

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 617 
  muži 311
  ženy 306
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 102
 • Produktívny vek (15-54) ženy 176
 • Produktívny vek (15-59) muži 207
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 132
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -10
  muži -3
  ženy -7
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: